contact

Address and Contact

Studierendenwerk Darmstadt

Postfach 10 13 21

64213 Darmstadt

www.studierendenwerkdarmstadt.de

E-Mail

Geschäftsleitung

Alexanderstraße 4

64283 Darmstadt

Tel (06151) 16-29810

w.rettich@stwda.de

Geschäftsführer: Wolfgang Rettich

Administrative Center /Geschäftsstelle

Alexanderstr. 4, Room 109

64283 Darmstadt

Tel (06151) 16-29812, 16-29811

stw@stwda.de

Assistance: Zilan Celik, Marino Zoric

Accomodation Service

Alexanderstr. 4

64283 Darmstadt

Tel (06151) 16-29372

Fax (06151) 16-29376

wrv@stwda.de

Leitung: Karlheinz Reichwein

Counselling and Social Affairs

Alexanderstr. 4

64283 Darmstadt

Tel (06151) 16-29850

u.lemmertz@stwda.de

Leitung: Ursula Lemmertz

Catering and Canteens

Alarich-Weiss-Str. 3, Room 108

64287 Darmstadt

Tel (06151) 16-29550

Fax (06151) 16-29554

ml@stwda.de

Leitung: Volker Rettig

Financing

Alarich-Weiss-Str. 3, Room 102

(vormals Petersenstr. 14)

64287 Darmstadt

Tel (06151) 16-29958

bafoeg@stwda.de

Leitung

Ben Kopfer

IT-Department

Alexanderstr. 4

64283 Darmstadt

it@stwda.de

Leitung: Ben Kopfer

Human Resources

Alexanderstr. 4, Zimmer 105 - 108

64283 Darmstadt

Tel (06151) 16-29295

Fax (06151) 16-29299

personal@stwda.de

Leitung: Dagmar Göttmann

Public Relations

Alexanderstr. 4

64283 Darmstadt

Tel (06151) 16-29290, 16-29291, 16-29292, 16-29293

Fax (06151) 16-29819

presse@stwda.de

Leitung/Sprecher des Studierendenwerks:

Katja Jans

Sustainability

Alexanderstr. 4

64283 Darmstadt

Tel (06151) 16-29438

g.richarz@stwda.de

Georg Richarz

Contact

Studierendenwerk Darmstadt

Hauptverwaltung u.
Geschäftsstelle

Alexanderstr. 4
Zi. 109 + 111
64283 Darmstadt

 

Tel.: 06151
16-29812, 16-29811
Fax: 06151 16-29819

E-Mail